Veelgestelde vragen

Staat uw vraag er niet bij? Aarzelt u dan niet om contact op te nemen met de makelaars. Zij zijn u graag van dienst bij de beantwoording. Uw vragen en de antwoorden daarop kunnen wij opnemen in dit overzicht met veelgestelde vragen, zodat ook andere geïnteresseerden geïnformeerd kunnen worden.

1. Hoeveel woningen omvat het project?

In totaal omvat De Zalmhaven 452 appartementen en 33 herenhuizen, een parkeergarage, kantoren, commerciële ruimtes, een daktuin en een restaurant met zicht over de imposante skyline van Rotterdam. Van de in totaal 452 appartementen en 33 herenhuizen zijn er 285 koopwoningen, de rest betreft vrije sector huur in het hogere segment.

2. Is er al een vergunning voor het project en wanneer start de bouw?

Ja, er is een onherroepelijke omgevingsvergunning en de bouw is in oktober 2018 gestart.

3. Wanneer worden de woningen opgeleverd?

De planning is dat het project medio 2022 wordt opgeleverd. Gaandeweg de realisatie zal prognose voor de oplevering duidelijker worden.

4. Waar kan ik parkeren?

De kleinere appartementen tot ca. 90 m2 hebben geen parkeerplaats en moeten dus elders, op straat of in een openbare parkeergarage parkeren. Voor de grotere appartementen zijn optioneel één tot twee parkeerplaatsen in De Zalmhaven parkeergarage beschikbaar; dit staat per bouwnummer aangegeven op de prijslijst.

5. Zijn er aansluitingen voor elektrische auto’s?

In De Zalmhaven parkeergarage is elektrisch parkeren voorbereid. Tegen meerprijs kunt u een aansluiting op uw parkeerplaats aan laten brengen. U dient zelf een abonnement af te sluiten met uw energieleverancier.

6. Waar laat ik mijn scooter of fiets?

In De Zalmhaven parkeergarage is een separate stalling voor fietsen en scooters.

7. Wat is het energielabel?

Energielabel A en EPC 0,4.

8. Is er een gasaansluiting aanwezig?

Nee, De Zalmhaven wordt niet aangesloten op het gasnet.  De appartementen worden voorzien van een gemeenschappelijk warmte-koude opslagsysteem (WKO). Een WKO is een milieuvriendelijk, duurzaam systeem en maakt gebruik van warmte en koude die ondergronds worden opgeslagen. Alle appartementen profiteren van het comfort dat dit energiesysteem biedt. Daarnaast worden de appartementen aangesloten op de stadsverwarming.

9. Welke aannemer bouwt het project?

De Zalmhaven wordt gebouwd door de beursgenoteerde Koninklijke BAM Groep, Werkmaatschappij Bouw en Techniek.

10. Wat voor voorzieningen komen er allemaal in het project?

De Zalmhaven krijgt de volgende faciliteiten:

- Fitness (commerciële exploitatie)

- Service managers

- Restaurant

- Daktuin

De exploitanten voor bovengenoemde functies zijn nog niet vastgelegd. De komende jaren zullen wij werken aan de verdere invulling hiervan.

11. Is het eigen grond of erfpacht?

De Zalmhaven wordt gebouwd op eigen grond.

12. Hoe zit het met de bereikbaarheid van de wijk?

Naar de bereikbaarheid van de wijk is uitgebreid onderzoek gedaan en deze valt binnen de daarvoor gestelde normen. Tijdelijk is het tijdens spitsuur inderdaad extra druk in het Scheepvaartkwartier, dat heeft vooral te maken met de werkzaamheden aan de Maastunnel. Deze zullen bij oplevering van De Zalmhaven afgerond zijn.

13. Komt er een helicopterplatform?

Nee, er komt geen helicopterplatform.

14. Wat voor soort restaurant komt er in het project?

Er komt een hoogwaardig restaurant dat past bij het niveau van het project. De exploitant wordt door de projectontwikkelaar geselecteerd. Op dit moment is er nog geen contract afgesloten.

15. Wat kan er allemaal gewijzigd worden in mijn appartement en is er een meerwerklijst beschikbaar?

Na aankoop worden alle kopers uitgenodigd door BAM Homestudios. In het Experience Center kunnen kopers hun keuzes maken. Voor kopers die nog een stapje verder willen gaan of een casco penthouse hebben gekocht, zijn twee gerenommeerde interieurarchitecten bij De Zalmhaven betrokken, te weten Linda Lagrand en Pieter Laureys. Uiteraard kunt u ook met uw eigen interieurarchitect werken.

16. Hoeveel liften zijn er? Hebben de penthouses een eigen lift?

Er zijn vier liften in De Zalmhaven I waarvan er permanent 3 beschikbaar zijn. De 4de wordt ingezet op spitsuren en ten behoeve van het restaurant (Restaurant heeft een eigen opstapniveau). De Zalmhaven II en III hebben twee liften per toren. Tevens is er een verbindingslift om vanuit de parkeergarage naar De Zalmhaven I te komen.

17. Hoe zit het met de financiering?

De makelaars brengen u desgewenst graag in contact met de onafhankelijke hypotheekadviseurs die het project De Zalmhaven goed kennen en u graag van dienst zijn met het afsluiten van een hypotheek onder de meest gunstige condities. Deze adviseurs zijn ook op de hoogte van de bijzondere voorwaarden die bij een dergelijk groot project met een lange bouwtijd horen

18. Hoe zit het met bouwrente?

Vanaf het vervallen van de opschortende voorwaarden wordt grond- en bouwrente over de verstreken bouwtermijnen in rekening gebracht. Omdat u tijdens de bouw al wel eigenaar wordt van de grond c.q. het appartementsrecht (ongeveer 40% van de totale koopprijs) en de aanneemsom in termijnen betaalt, heeft u altijd renteverlies. Als u vanuit eigen middelen betaalt, dan krijgt u geen rendement meer op dat geld, dat heeft u immers aangewend voor koop van uw nieuwe woning. En als u bij de bank een hypotheek afsluit, dan moet u daarvoor tijdens de bouw al rente betalen. In de meeste gevallen is deze rente echter fiscaal aftrekbaar.

19. Hoe zit het precies met de daktuin, wie kan daar allemaal op en is daar een plaatje van beschikbaar?

De daktuin is alleen toegankelijk voor de bewoners van De Zalmhaven. Er is een mooie impressie beschikbaar.

20. Lopen de ramen van vloer tot plafond?

Ieder appartement in De Zalmhaven I, II en III beschikt over ramen van vloer tot plafond.

21. Waarom wordt de verkoop in fases gedaan? Ik begreep dat na de eerste 75 appartementen (fase 1) de verkoop tijdelijk stopt?

De markt in Rotterdam is dynamisch. Na de eerste 75 verkooptransacties stopt de verkoop inderdaad, waarna de stand van zaken en de markt wordt geëvalueerd. Het aanbod zal dan op de vraag in de markt worden afgestemd. Het is aannemelijk dat de prijslijst in de vervolgfasen zal wijzigen. De prijslijst d.d. 15 december is uitsluitend geldig voor de woningen die in de eerste fase worden verkocht.

22. De verkoop gaat dus in fases, geldt dat ook voor de bouw van het project?

Nee, het gehele project wordt in één keer gebouwd.

23. Ik zie steeds die hoge Zalmhaventoren. Maar nu begrijp ik dat er ook nog minder hoge appartementengebouwen en andere woningen worden gebouwd, hoe zit dat?

De Zalmhaven bestaat zeker niet alleen uit de hoge toren.  De Zalmhaven I wordt 215 meter hoog en de torens Zalmhaven II en III worden  beiden 70 meter hoog. Zalmhaven II en III zijn de appartementengebouwen die tevens deel uitmaken van het totale project en ook gelijktijdig worden gebouwd en verkocht. Er zijn tevens herenhuizen, een unieke kans om in het Scheepvaartkwartier een 3- of 4-laagse woning  – formeel-juridisch ook een appartementsrecht – te bemachtigen.

24. Kan ik de door mij gekochte woning voor oplevering doorverkopen?

In principe niet, tenzij de projectontwikkelaar daarvoor schriftelijk toestemming geeft.

25. Kan ik meer dan één appartement kopen,?

Ja, afhankelijk van de beschikbaarheid is het mogelijk meer dan één appartement te kopen voor eigen bewoning. Bent u voornemens deze appartementen te gaan verhuren dan zal dit de goedkeuring vereisen van de ontwikkelingscombinatie. Onder dit voorbehoud kunt u daarover met ons in gesprek. 

26. Hoe zit het met de bergingen voor de appartementen en de herenhuizen?

Elk appartement en elk herenhuis heeft een privéberging in de onderbouw. De bergingen van De Zalmhaven zijn ondergebracht in de hoge toren zelf. De bergingen van De Zalmhaven II en III en van de herenhuizen bevinden zich in de parkeergarage.

27. Krijg ik een bodemgeschiktheidsverklaring?

Voordat men een bouwvergunning (tegenwoordig ‘omgevingsvergunning’ genaamd) in Nederland krijgt, is het verplicht dat een onafhankelijk milieutechnisch bureau een onderzoek doet naar de milieugesteldheid van een bouwlocatie. Enkel wanneer dat bureau een bodemgeschiktheidsverklaring afgeeft – en dat wordt ook nog eens gecontroleerd door de overheid - voor het beoogde gebruik (in dit geval ‘wonen’) kan de omgevingsvergunning positief worden afgerond. De omgevingsvergunning is afgegeven en onherroepelijk; dat bevestigt dus dat de locatie milieutechnisch geschikt is voor wonen.