Veelgestelde vragen

  Algemeen

  Ik ben geïnteresseerd en wil huren. Wat moet ik doen?

  Stap 1: Check allereerst verderop in deze FAQ of u voldoet aan de gestelde huurvoorwaarden. Indien u niet voldoet aan de voorwaarden kunnen wij u helaas voor dit project niet verder van dienst zijn.

  Stap 2:Indien u voldoet aan de voorwaarden, kiest u uw voorkeurswoning(en) uit via de woningzoeker (maximaal 6). Dit doet u, door te klikken op “woningzoeker”. U kunt per verdieping de woningen bekijken. Klik op “info” voor meer details en voor de plattegrond. Vervolgens kunt u de woning(en) toevoegen aan uw favorieten door te klikken op ”♥” en daarna op de button “inschrijven”. De “groene” woningen zijn nog beschikbaar. De “oranje” woningen staan onder optie, maar deze kunt u eventueel wel aanklikken als voorkeur (mocht de optie vervallen, dan maakt u eventueel alsnog kans). De “rode” woningen zijn definitief verhuurd en heeft ook geen zin om deze als voorkeur aan te klikken.

  Stap 3: Start de digitale inschrijving door te klikken op de button “Voorkeuren definitief maken ”, vul de gevraagde gegevens in en klik op verstuur. U ontvangt een e-mail waarmee u een wachtwoord kunt aanmaken voor uw persoonlijke dossier (IDD), zodat u verder kunt gaan met de inschrijving. Wij adviseren u gedurende het verhuurtraject uw SPAM-box regelmatig te controleren. Het kan voorkomen dat belangrijke berichten in uw SPAM-box terechtkomen.

  Stap 4: In dit persoonlijke dossier (IDD) kunt u uw persoonlijke gegevens/voorkeuren aanvullen of veranderen.

  Stap 5: In het IDD wordt u gevraagd om uw Qii aan te maken. Zie voor meer informatie over Qii het kopje “Welke documenten moet ik uploaden”.

  Verderop in deze FAQ (welke documenten moet ik uploaden) kunt u lezen welke documenten er voor u van toepassing zijn.

  Kan ik huurtoeslag aanvragen?

  De woningen worden verhuurd in de vrije sector. Het is niet mogelijk om huurtoeslag aan te vragen.

  Moeten er inschrijf- of bemiddelingskosten worden betaald?

  U hoeft geen inschrijfkosten te betalen en er zijn geen bemiddelingskosten/courtage. Voor de oplevering van de woning dient de eerste maand huur en de eventuele borg te zijn/worden overgemaakt via internetbankieren. Een waarborgsom is niet standaard en wordt alleen gevraagd indien er niet (volledig) aan de huurvoorwaarden wordt voldaan of indien u zelfstandig ondernemer bent. Verderop in de FAQ vindt u meer informatie terug over een waarborgsom. 

  Inkomen en toetsing

  Wat zijn de inkomensvoorwaarden om te huren?

  Om een woning te huren dient u de volgende inkomensvoorwaarden als richtlijn aan te houden:

  U heeft een vast aantoonbaar bruto maandinkomen van minimaal 3,5 x de maandhuur uit vast dienstverband. Vakantietoeslag, eventuele 13e maand en vaste bonussen mogen hierin worden meegerekend.

  Huurt u samen? Dan geldt het onderstaande:

  Het tweede inkomen kan volledig worden bijgeteld.

  Bent u gepensioneerd?

  U heeft een vast aantoonbaar bruto maandinkomen van ca. 3 x de maandhuur. Eventuele vakantietoeslag en 10% van het eigen vermogen mag hierin worden meegerekend.\

  Zelfstandig ondernemer?

  Als u zelfstandig ondernemer bent wordt u gevraagd een waarborgsom van minimaal drie maanden te betalen vóór ondertekening van het huurcontract. Vrij beschikbaar vermogen op een Nederlandse bankrekening kan gebruikt worden indien niet direct kan worden voldaan aan deze inkomenseis. In de meeste gevallen rekenen wij 10% van het aantoonbaar en actueel beschikbaar vermogen bovenop het inkomen. Het verhuurteam zal beoordelen of er uitzonderingen op deze eisen kunnen worden gemaakt.

  Eigen vermogen?

  Vrij beschikbaar vermogen op een Nederlandse bankrekening kan gebruikt worden indien u niet direct kan worden voldaan aan de inkomenseis. In de meeste gevallen rekenen wij 10% van het aantoonbaar en actueel beschikbaar vermogen bovenop het inkomen. Het verhuurteam zal beoordelen of er uitzonderingen op deze eisen kunnen worden gemaakt.

  Mogen ouders of derden garant staan als er niet voldaan wordt aan de inkomensvoorwaarden?

  Garantstellingen van ouders of derden zijn niet mogelijk.

  Telt een uitkering mee als inkomen en mag deze meegenomen worden in de inkomensberekening?

  Een uitkering wordt als inkomen meegenomen mits het een uitkering voor langere periode betreft. Denk hierbij aan een WIA of Wajong uitkering. Indien dit het geval is ontvangen wij graag het volgende van u.

  • Toezeggingsbrief UWV in plaats van werkgeversverklaring
  • Kopie bankafschrift waarop storting uitkering zichtbaar is

  Daarna zullen wij intern beoordelen of u voldoet aan de inkomensvoorwaarden.

  Mag ik ook huren als ik werk via een uitzendbureau?

  Indien u minimaal beschikt over een fase A overeenkomst is het mogelijk om in aanmerking te komen.

  Kan ik als student de woning huren?

  Het is alleen mogelijk om te huren met voldoende inkomen volgens de inkomensvoorwaarden, waarbij maximaal 2 inkomens tot een gemeenschappelijk inkomen gezien mogen worden. Ook mogen er niet meer dan twee huurders op een adres ingeschreven staan.

  Tenzij aan deze eisen wordt voldaan is het voor studenten niet mogelijk een woning te huren. Er worden geen garantstellingen door derden (ouders) geaccepteerd.

  Door hoeveel bewoners mag of moet de woning bewoond worden?

  Er wordt enkel verhuurd aan alleenstaanden, samenwonenden (maximaal 2 huurders) en gezinnen.

  Wordt er een waarborgsom gevraagd? Zo ja, hoeveel bedraagt deze?

  Een waarborgsom wordt niet standaard gevraagd, alleen in gevallen waarbij er extra zekerheid nodig is. Bijvoorbeeld wanneer u zelfstandig ondernemer bent geldt een waarborgsom ter hoogte van 3 maanden, wanneer u een tijdelijk contract heeft of (deels) op eigen vermogen huurt, dan geldt een waarborgsom ter hoogte van 2 maanden. Eventuele afwijkende inkomenssituaties zullen door ons beoordeeld worden waarbij een waarborgsom gevraagd kan worden.

  Inschrijven en uploaden

  Waar kan ik het inschrijfformulier vinden?

  Zie het 5 stappenplan bovenaan deze FAQ.

  Welke documenten moet ik uploaden?

  Veilig, makkelijk en snel! Wij maken het ( in eerste instantie) makkelijk voor u. Voor De Zalmhaven hebben wij Qii ingeschakeld. Qii heeft de mogelijkheid om “up to date” data op te halen bij verschillende instanties, zoals “Mijn UWV, Mijn pensioen, Mijn belasting etc”. Met 1 druk op de knop geeft u toestemming aan Qii om deze gegevens te gebruiken. Op basis van deze validatie gaan wij de woningen toewijzen.

  Na het toewijzen van een woning kan het zijn dat er nog aanvullende informatie wordt gevraagd of u alsnog bepaalde documenten moet uploaden, maar daar komen we later in het verhuurproces bij u op terug. Maar aan de voorkant dus veilig, makkelijk en snel.

  Waar kan ik mijn gegevens uploaden?

  Zie het stappenplan bovenaan de FAQ.

  Waar vraag ik een uittreksel BRP aan?

  Dit vraag u aan bij de gemeente, waar u staat ingeschreven. Dit kan via een afspraak bij het gemeentehuis of door digitaal aan te vragen via de website van de gemeente met DigiD.

  Wat is een verhuurdersverklaring of hypotheekhouders verklaring?

  Dit is een document welke uw verhuurder en of hypotheekverstrekker opstelt omtrent de (huur)betalingen die u behoorde te betalen. Zij kunnen verklaren dat de huur en of hypotheek inclusief bijbehorende rente altijd op tijd zijn voldaan en dat er geen betalingsachterstanden zijn.

  Hoe worden de woningen toegewezen?

  De woningen worden toegewezen aan de hand van de door u opgegeven voorkeuren. Indien er meerdere inschrijvingen zijn per woning wordt er geloot. De loting geschiedt volledig geautomatiseerd door het systeem.

  Wanneer hoor ik of ik een woning toegewezen heb gekregen?

  Nadat u zich heeft ingeschreven en uw dossier compleet heeft gemaakt neemt het verhuurteam binnen enkele werkdagen contact met u op.

  Huren

  Kan ik de woningen bezichtigen?

  Aangezien het nieuwbouwwoningen betreffen, er op de bouwplaats hard wordt gewerkt en er strenge regels gelden (ook in verband met corona) voor het betreden van het bouwproject, kunnen we de woningen (vooralsnog) niet betreden.

  Wat is de minimale huurtermijn?

  U huurt de woning voor minimaal 1 jaar, gerekend vanaf de ingangsdatum van de huurovereenkomst. Daarna is de huurovereenkomst te beëindigen alleen per de eerste van de maand met inachtneming van een opzegtermijn van 1 volle kalendermaand.

  Is er, naast de huurprijs, nog sprake van servicekosten?

  Ja, de servicekosten zijn kosten bovenop de kale huur. De voorschotten van de servicekosten zijn vastgesteld op € 100,00 per maand voor De Zalmhaven II en III en €125,00 per maand voor De Zalmhaven I. Voor de gezamenlijke ruimtes waar alle bewoners gebruik van maken worden bepaalde kosten gedeeld. U ontvangt hiervan altijd een separate opgave en jaarlijks een overzicht van de servicekosten. De samenstelling van de servicekosten is in een wettelijk kader bepaald. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de rijksoverheid.

  Is de genoemde huurprijs inclusief warmte, water en elektra?

  Nee, de prijs is de kale huurprijs. U dient zelf de contracten voor warmte, water en elektra af te sluiten. Meer informatie verderop in de FAQ.

  Is er parkeergelegenheid bij de woningen?

  Parkeren bij De Zalmhaven is mogelijk in de ondergrondse parkeergarage. Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar. De kosten voor een parkeerplaats bedragen € 150,00 per maand excl. servicekosten.

  Vanuit de gemeente Rotterdam zijn er voorwaarden gesteld bij het afgeven van vergunningen bij nieuwbouwcomplexen. Zo wordt er in principe geen vergunning afgegeven indien parkeergelegenheid in het nieuwbouwcomplex beschikbaar is.

  Hieronder een link van de gemeente Rotterdam met meer informatie: www.rotterdam.nl/loket/parkeervergunning-bewoner/

  Helaas hebben wij van de gemeente Rotterdam vernomen dat er geen volverklaringen meer afgegeven mogen worden ten behoeve van het aanvragen van een (tijdelijke) parkeervergunning op straat. Het aanvragen van een parkeervergunning op straat is niet mogelijk.

  Voorwaarden parkeren, wie heeft recht op een parkeerplaats?

  We hebben 140 parkeerplaatsen beschikbaar ten opzichte van 200 huurwoningen. Derhalve is de capaciteit beperkt. Vooralsnog reserveren wij de parkeerplaatsen voor de grotere appartementen. Uiteraard gaan we zoveel mogelijk de wensen van de huurders honoreren.

  Heeft de woning een eigen berging voor opslag van bijvoorbeeld fietsen?

  Ja, de appartementen beschikken over een externe berging gesitueerd op de begane grond tot en met de 5e etage.

  Is een plek waar ik mijn scooter of scootmobiel kan parkeren en deze elektrisch kan opladen in de garage?

  Goede vraag, we gaan dit nader onderzoeken.

  Is er een gemeenschappelijk stalling waar ik mijn fiets kan parkeren?

  Ja, er is een gemeenschappelijke fietsenberging.

  Is het toegestaan om huisdieren mee te nemen?

  Huisdieren zijn toegestaan mits dit geen overlast / gevaar veroorzaakt voor andere bewoners. Zorg er dus voor dat uw huisdier niet overmatig blaft of miauwt, niet ontsnapt uit de woning en geen schade veroorzaakt aan het appartement en/of gemeenschappelijke delen.

  Wanneer worden de woningen opgeleverd?

  Het project bestaat uit 3 gebouwen:

  • Gebouw 3; Mid Rise, 16 september 2021
  • Gebouw 2; Mid Rise, 12 november 2021
  • Gebouw 1; High Rise, prognose oplevering tussen medio maart en medio april 2022

  Uiterlijk vier weken vóór de sleuteloverdracht zal u een definitieve opleverdatum ontvangen van het verhuurteam.

  Afwerking van de woningen/complex

  Kan ik zelf een badkamer en/of keuken uitkiezen?

  Nee, de woningen worden voorzien van een volledig uitgeruste keuken en badkamer.

  Hoe ziet de keuken eruit? Welke keukenapparatuur is aanwezig?

  De woningen worden voorzien van een hoogwaardige witte keuken met Siemens inbouwapparatuur en composiet aanrechtblad. De keuken is voorzien van een combimagnetron/oven, koelkast met vriesvak, elektrische (inductie) kookplaat, (recirculatie) afzuigkap en vaatwasser. Per type is de indeling van de keuken verschillend. Bekijk hiervoor de plattegronden.

  Hoe zijn de badkamer en toilet afgewerkt?

  De badkamer en toilet worden voorzien van witte tegels en de vloer van antraciet tegels. De badkamer heeft een inloopdouche met hard glazen douchescherm met deur, een apart bad en een dubbele wastafel. Tevens wordt de badkamer afgewerkt met een handdoekenradiator en wordt verlichting boven de spiegel aangebracht.

  Waar bevindt zich de wasmachine aansluiting?

  De wasmachine aansluiting bevindt zich in de technische ruimte van het appartement.

  Hoe hoog is het plafond?

  De plafondhoogte is minimaal 2,63 meter.

  Hoe zijn de wanden van de woning afgewerkt?

  Alle wanden zijn voorzien van een fraai glad renovlies behang (en gesausd in RAL 9010) met uitzondering van de meterkast. Het toilet en de badkamer zijn tot aan het plafond voorzien van tegelwerk. Deuren en kozijnen mogen niet geschilderd worden.

  Hoe zijn de vloeren van de woning afgewerkt?

  Alle vloeren, met uitzondering van de badkamer en het toilet zijn voorzien van een fraaie hoogwaardige PVC vloer (IVC Moduleo 40) inclusief (hoge) witte MDF plinten (90x12mm). Totaal hanteren we 4 verschillende kleuren vloeren. Per verdieping wisselen we van kleur. Verdere info over de kleuren en hoe deze verdeeld zijn, volgen binnenkort.

  Hoe worden de woningen verwarmd?

  De woningen beschikken over comfortabele vloerverwarming en -koeling, welke in een aantal kamers van de woning individueel regelbaar zijn. In de badkamer is nog een additionele verwarming via een handdoekradiator. De woningen maken gebruik van warmte-koude opslag (WKO) aangevuld met Stadsverwarming. Er wordt een leveringsovereenkomst tussen de huurder en exploitant afgesloten.

  Wanneer kan ik warmte / elektra en water regelen?

  U kunt dit pas doen na de oplevering i.v.m. het doorgeven van meterstanden.

  Voor de stadsverwarming kunt u terecht bij Eneco. Voor het water kunt u terecht bij Evides. Het afnemen van elektra is vrij naar keuze. Het betreft hier een dubbele meter.

  Is er een glasvezelaansluiting in De Zalmhaven aanwezig?

  Ja, er is glasvezel in de woning aanwezig.

  Beschikt het gebouw over een lift?

  Ja, High Rise beschikt over 3 liften de Mid Rise beschikken (per gebouw) over 2 liften. Het formaat van de lift is ca. 1,1 mtr x 2,2 mtr x 2,2 mtr (l x b x h).

  Hoe zijn de balkons afgewerkt?

  Alle balkons zijn voorzien van een lichtpunt en glazen omheining.  

  Is het gebouw duurzaam?

  Het complex wordt zeer duurzaam gebouwd en overtreft de huidige duurzaamheidseisen met een EPC waarde van <0,4. Deze wordt gehaald door de appartement gasloos te realiseren en worden verwarmd (gekoeld) door een WKO-installatie en aangevuld met Stadsverwarming.  Verder zorgen goede isolatie van dak en gevel, HR-glas en zonnepanelen en de gemeenschappelijke daktuin voor een duurzaam en groen karakter.

  Hoeveel woningen omvat het totale project?

  In totaal omvat De Zalmhaven 452 appartementen en 33 herenhuizen, een parkeergarage, kantoren, commerciële ruimtes, een daktuin en een restaurant met zicht over de imposante skyline van Rotterdam. Van de in totaal 452 appartementen en 33 herenhuizen zijn er 285 koopwoningen en 200 vrije sector huurwoningen.

  Wat voor soort restaurant komt er in het project?

  Er komt een hoogwaardig restaurant dat past bij het niveau van het project. De exploitant wordt door de projectontwikkelaar geselecteerd. Op dit moment is er nog geen contract afgesloten.

  Services

  Services door LIVVIN

  Leven in De Zalmhaven houdt niet op bij uw woning alleen. Wij begrijpen dat uw bestaan dynamisch is en bieden daarom uitgebreide service naar New Yorks model. LIVVIN verwelkomt, ontzorgt en verbindt bewoners. Het is een vertrouwd aanspreekpunt op locatie, biedt services, een gebruiksvriendelijke app en een space waar u terecht kunt met al uw vragen.

  De residence manager kent de bewoners van De Zalmhaven niet alleen bij naam, maar weet tevens waar ze ondersteuning kunnen gebruiken; het aannemen van uw pakketten, regelen van een diner voor die avond, het boeken van een yogales, uw kleding laten stomen, auto laten wassen of een suggestie doen voor een mooi cadeau voor uw geliefde. Op deze manier houdt u tijd over voor werk, uiteraard, maar ook voor reizen, liefhebberijen, vrienden; simpelweg de zaken die uw hart sneller doen kloppen. Uiteraard kunt u de services ook online aanvragen en betaalt u alleen voor de service die u gebruikt.